اطلاعات ثبت نام

هزینه ثبت نام:

شرکت کنندگان از صنعت

850.000 تومان

اعضای هیات علمی

700.000 تومان

دانشجویان

500.000 تومان

شرکت بدون ارائه مقاله و بدون کارگاه ها

400.000 تومان

 

در صورت عدم درخواست اقامت مبلغ 250.000 تومان از هزینه ثبت نام کم می­ شود.

هزینه ثبت نام بصورت آنلاین قابل پرداخت می باشد.

در صورت انتخاب بدون مقاله و بدون کارگاه ها می توانید برای ثبت نام و شرکت در هر کارگاه در روزهای کنفرانس به صورت جداگانه اقدام نمایید.

ارسال مقالات برای کنفرانس تا 3 آبان ماه تمدید گردید.

تهیه و ارسال مقاله

 

 

ثبت نام با اقامت

ثبت نام بدون اقامت

کد رهگیری