اطلاعات ثبت نام

هزینه ثبت نام:

شرکت کنندگان از صنعت

200.000 تومان

اعضای هیات علمی

100.000 تومان

دانشجویان

50.000 تومان

شرکت از خارج کشور

400.000 تومان

سایر افراد 150.000 تومان

 

 

هزینه ثبت نام بصورت آنلاین قابل پرداخت می باشد.

      تهیه و ارسال مقاله

                     الگوی نگارش خلاصه مقاله : فایل ورد   

 

ثبت نام 

کد رهگیری